HOME PAGE HOME PAGE
Pátek 21.06.2024
 
AREÁL SOLISKO
Dopravní přístupnost
Mapa areálu
Lyžařské trasy
Občerstvení
Lyžařská škola
SKI servis
Půjčovna lyží
Parkoviště
Fotogalerie
Ceník služeb
Napište nám
SJEZDOVKY A VLEKY
Sjezdovka 600 m
Sjezdovka 450 m
Sjezdovka 280 m
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality
Akce v regionu
HORNÍ BEČVA
Obec Horní Bečva
Historie obce
Symboly obce
Památky a architektura
Kultura a zábava
Přírodní zajímavosti
Turistické zajímavosti
Sport a relaxace
Ubytování a stravování
Obchod a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Policie a hasiči
Pohotovostní služba

Historie obce Janoušov [ Historie (archivní dokument) ]

Název odvozen od osobního jména Janúš /Janouš, Jan/.
První zmínka je z roku 1397, kde je ves uváděna jako součást rudského panství a statku, pod názvem Janušov.
Vesnice byla samostatná do roku 1976, tehdy byla připojena k Bušínu, ale v roce 1990 se opět osamostatnila. Na obecní pečeti z roku 1736 byla zobrazena kolmo postavená radlice

Počet obyvatel Janoušova má od druhé poloviny 19. století trvale sestupnou tendenci. V roce 1900 žilo v 65 domech 372 obyvatel vesměs české národnosti. Do roku 1930 se jejich počet snížil na 325 a poválečné změny způsobily v roce 1950 pokles dokonce na 155 obyvatel v 76 domech. V roce 1991 žilo ve 25 trvale obydlených rodinných domcích již jen 66 obyvatel. Většina stavení slouží příležitostné individuální rekreaci a v obci je rovněž rekreační středisko olomouckého podniku Nealko.
V roce 1397 byla vesnice uváděna jako součást rudského panství pod názvem Janušov, odvozeným od osobního jména Janúš (Janouš, Jan). Chudá horská ves byla trvalou součástí rudského panství a statku. Tak jako v jiných vesnicích na panství byli i Janoušovští povinni robotami k panským hamrům, ty však byly zřejmě již v 16. století převedeny na platy. V 17. století hospodařilo v Janoušově 14 usedlíků, z nichž bylo šest sedláků, tři zahradníci a pět chalupníků. V 18. století byla ve vsi olejna, k roku 1834 panská myslivna. Tehdy v Janoušově žilo v 55 domech 355 obyvatel.
Po roce 1 848 byla obec připojena k politickému a soudnímu okresu Šumperk a do roku 1867 byla částí Rudy nad Moravou. Na životě zdejších hospodářů se však mnoho nezměnilo. Chudá horská pole poskytovala při mimořádné dřině jen skrovnou obživu. Sezónní práci bylo možno získat v lese, v Janoušově bylo sídlo lesního revíru rudského velkostatku. Ve většině chalup provozovali domáckou výrobu kartáčů a hrabí, pletli koše z vrbového proutí, vázali březová košťata a ženské ruce obšívaly nitěné knoflíky.
Politický charakter obce určovala v meziválečném období lidová strana. Ve zdejší jednotřídce se začalo vyučovat v roce 1875, v případě potřeby byla otevírána pobočná třída. Od roku 1785 byl Janoušov přifařen do sousedních Jakubovic, v místě je kaple sv. Anny.
Janoušovští hospodáři se bránili kolektivizaci, družstvo tu bylo založeno teprve v roce 1956 a v roce 1964 bylo převzato tehdy založeným Státním statkem Štíty. Stále klesajícímu počtu janoušovských obyvatel sloužil v roce 1990 jen obchod se smíšeným zbožím.
Janoušovským rodákem byl JUDr. Hynek David (1891 až 1944), čelný pracovník ministerstva průmyslu a obchodu a významný funkcionář Orla, oběť nacistické perzekuce.

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 31.07.2003 v 10:21 hodin
Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®