HOME PAGE HOME PAGE
Sobota 23.01.2021
 
AREÁL SOLISKO
Dopravní přístupnost
Mapa areálu
Lyžařské trasy
Občerstvení
Lyžařská škola
SKI servis
Půjčovna lyží
Parkoviště
Fotogalerie
Ceník služeb
Napište nám
SJEZDOVKY A VLEKY
Sjezdovka 600 m
Sjezdovka 450 m
Sjezdovka 280 m
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality
Akce v regionu
HORNÍ BEČVA
Obec Horní Bečva
Historie obce
Symboly obce
Památky a architektura
Kultura a zábava
Přírodní zajímavosti
Turistické zajímavosti
Sport a relaxace
Ubytování a stravování
Obchod a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Policie a hasiči
Pohotovostní služba

Přírodní památka Kudlačena

Základní údaje: Přírodní památku Kudlačena tvoří podhorské, převážně mokré a rašelinné louky s prameništi a několika tůněmi nad údolím potoka Dížená. Nachází se v nadmořské výšce 645 - 695 m, asi 2 km jihozápadně od vrcholu Kladnatá v Radhošťské hornatině. Katastrální území Horní Bečva, okres Vsetín, CHKO Beskydy. Vyhlášno v r. 1989, celková rozloha 5,48 ha.

Motiv ochrany: Mírně ukloněný severní svah, místy silně zamokřený. Typická ukázka takzvané beskydské sihly - rašelinné louky na svahovém stupni, v jejímž podloží jsou jílovité vrstvy. Specifické podmínky umožnily vznik mokřadního společenstva, jehož součástí je také několik zvláště chráněných druhů.

Geologie, půdní poměry: Geologickým podkladem jsou istebňanské vrstvy godulského flyše, které jsou překryty mocnou vrstvou zvětralin. Půdní pokryv je tvořen hlubokými jílovitohlinitými hnědými lesními půdami, místy s rašelinnými oky.

Botanika: Na rašelinných loukách jsou vyvinuta ostřicomechová rostlinná společenstva, postupně ve směru severním přecházejí v suché louky s převládající smilkou tuhou (Nardus stricta). Charakteristickými rostlinami území jsou např, violka bahenní (Viola palustris), blatouch bahenní (Caltha palustris), pomněnka bahenní (Myosotis palustris), škarda bahenní (Crepis paludosa), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), puškvorec obecný (Acorus calamus), pcháč potoční (Cirsium rivulare), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), řeřišnice hořká (Cardamine amara), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata).

Součástí trávobylinných společenstev jsou rostliny z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) - kruštík bahenní (Epipactis palustris), prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Nápadný je mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus). Na sušších místech roste např. rozrazil lékařský (Veronica officinalis), lnice květel (Linaria vulgaris), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), vřes obecný (Calluna vulgaris) aj. V minulosti se zde hojně vyskytovala rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), její přítomnost se v posledních letech již nepodařilo potvrdit.

Zoologie: Bylo zde zaznamenáno více jak 60 druhů obratlovců, převážně ptáků. Území je životním prostředím chráněných obojživelníků, např. kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), skokana hnědého (Rana temporaria) a mloka skvrnitého (Salamandra salamandra).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí. Na několika místech rostou skupinky náletových dřevin s vrbou popelavou (Salix cinerea), břízou bělokorou (Betula pendula), olší lepkavou (Alnus glutinosa) a topolem osikou (Populus tremula).

Management, ohrožení, návrhy opatření: Do roku 1974 byly louky využívány extenzivním malohospodářským způsobem. Mokřady byly odvodňovány systémem stružek. Po roce 1975 byly sušší části obhospodařovány JZD, došlo ke zničení odvodňovacího systému, nástupu náletu na neudržovaná místa. Soustavnější péče (odstraňování náletu a kosení) je věnována území od devadesátých let. V roce 1994 zde byl podpořen výskyt obojživelníků zřízením asi desítky menších tůněk.

Management v PP Kudlačena provádí ZO 76/10 Českého svazu ochránců přírody z Rožnova pod Radhoštěm. Údržba spočívá především v kosení trávy a odstraňování náletových dřevin aby byl zachován charakter přírodní památky Kudlačena jako mokřadní svahovité rašelinné louky. Území bylo zařazeno do programu CORINE - biotopy. Přírodní památka je přístupná po turistické stezce, nedaleko východního okraje prochází žlutě značená cesta z Horní Bečvy k rozcetí Kladnatá.

Historie: Chráněná rostlinná společenstva se zde vyvinula v důsledku typického způsobu obhospodařování - kosení v pozdním létě, případbě vypásání.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 358 org. 150, 08.07.2003 v 16:43 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®