HOME PAGE HOME PAGE
Pátek 22.01.2021
 
AREÁL SOLISKO
Dopravní přístupnost
Mapa areálu
Lyžařské trasy
Občerstvení
Lyžařská škola
SKI servis
Půjčovna lyží
Parkoviště
Fotogalerie
Ceník služeb
Napište nám
SJEZDOVKY A VLEKY
Sjezdovka 600 m
Sjezdovka 450 m
Sjezdovka 280 m
AKTUALITY A ZPRÁVY
Aktuality
Akce v regionu
HORNÍ BEČVA
Obec Horní Bečva
Historie obce
Symboly obce
Památky a architektura
Kultura a zábava
Přírodní zajímavosti
Turistické zajímavosti
Sport a relaxace
Ubytování a stravování
Obchod a služby
Vzdělávání
Zdravotnictví
Policie a hasiči
Pohotovostní služba

Myslivecký spolek Hubert Bečvy

Vážení příznivci , přátelé přírody a myslivosti


Dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví, lásky a štěstí do roku 2016 a krátce Vás seznámil s životem myslivců v roce 2015.

Předně musím uvést několik důležitých změn, které naší činnost zásadně ovlivnily.
Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku a účinnosti NOZ (nový občanský zákon) bylo nutno
přetransformovat občanská sdružení v ČR ve spolky, a tak i naše Myslivecké sdružení Hubert Bečvy se přejmenovalo a zaragistrovalo na Registračním soudu v Ostravě jako Myslivecký spolek Hubert Bečvy. Sídlo našeho spolku je Horní Bečva 1016, což je naše myslivecká chata. Zároveň jsme požádali o živnostenské oprávnění na pořádání společenských akcí s licencí na prodej lihu. Těžko říci zda na pořádání 2 letních akcí v areálu spolku je nutné živnostenské oprávnění. Ze zákona ano. Takže podnikáme jako živnostníci!?

V rámci myslivosti jsme v roce 2015 splnili plánované úkoly, splnili jsme plány lovu srnčí a vysoké zvěře, a to odlovem 34 ks srnčí zvěře, 6 ks jelení zvěře z toho byli uloveni 2 jeleni, 2 laně a 2 kolouši.Také jsme ulovili 5 divočáků. Dále bylo uloveno 28 lišek. Vzhledem ke skutečnosti, že průměrný věk myslivců přesahuje 56 let a někteří již tuto věkovou hranici daleko překonali, nemohou se na úkolech spolku podílet všichni stejným dílem. Přesto patří dík zejména těm, kteří přes vyšší věk pořád aktivně v myslivosti odvádí kus náročné a poctivé práce. Nemohu nezmínit nestora našeho spolku pana Oldřicha Vašuta, který v roce 2015 dovršil ve zdraví významného životního jubilea a za svou dlouhodobou činnost byl oceněn stříbrnou medailí předsedy OMS Vsetín. Však jsme to také pěkně oslavili.

Bohužel, potkala nás i obrovská tragedie, když uprostřed léta zcela nečekaně zamřel jeden z nejmladších a nejaktivnějších myslivců pan Jaromír Ondruch.Tato nenadálá událost nás na čas ochromila. Život ve spolku vrací zpět do obvyklých kolejí, ale už nikdy to nebude jako předtím.
Přes nepřízeň událostí i počasí se podařilo zvládnout odložený Myslivecký výlet - taneční zábavu v areálu našeho spolku a díky solidárnosti návštěvníků této akce se podařilo uskutečnit jeden z hlavních záměrů a věnovat synovi tragicky zesnulého člena čistý výtěžek tomboly, který byl předán jeho matce.

Vzhledem ke značnému zájmu o besedy s myslivci, zejména ze strany různých škol z Ostravska, ale i jiných okresů byla v rámci jejich ozdravných pobytů, nebo lyžařských kurzů
uskutečněna v roce 2015 řada besed a přednášek na rekreačních střediscích. Také byly uskutečněny besedy pro děti MŠ Horní Bečva. Akci zajišťovali myslivci Josef Blinka, Bohuslav Machálek, Jan Maceček, Jaromír Ondruch a Ondřej Červený.
Na podporu další činnnosti v oblasti práce s mládeží dostal myslivecký spolek nabídku zaměstnaneckého grantu od naší aktivní přiznivkyně paní Ing. Jany Popovič, a tak jsme ve společném projektu u Nadace ČEZ s projektem „S dětmi lesu blíže“ ve výběrovém řízení mezi asi 60 zájemci uspěli a byla nám poskytnuta částka 30 000,- Kč.
Tuto částku jsme v souladu s projektem vyčerpali a pořídili za ni výkonný projektor, videokameru a další příslušenství. Tato elektronika určitě úroveň přednášek posune na vyšší úroveň. V současné době připravujeme prezentace a materiály k této přednáškové činnosti a v budoucnu máme v úmyslu uskutečňovat přednášky a besedy i pro širší veřejnost v rámci obce Horní Bečva.

Ještě bych chtěl zareagovat na občasné dotazy občanů na údajné přemnožení zvěře v naších lesích. Je to trochu složitější. Jeleny jsme měli v naších honitbách vždy, je pravdou, že výskyt jelenů v honitbě našeho spolku není celoročně stejný, v létě se jedná o jednotlivé laně s kolouchy a v zimě záleží na množství sněhu. Pokud letos, stejně jako loni, sníh nenapadne, tak jelení zvěř se zdržuje ve vyšších polohách a u nás se vyskytuje sporadicky.
U divočáků to je obdobné.
Pokud se týká srnčí zvěře mohu říci, že ani zde není zvěř přemnožena. Problém spočívá jinde. Srnčí zvěře bylo vždy v našich honitbách přimeřeně. Někdy více, někdy méně. Souvisí to i s populačními cykly srnčí zvěře. Ale to bych zacházel příliš do podrobností. Zjednodušeně se o zdánlivém přemnožení srnčí zvěře dá říci, že současný způsob hospodaření na zemědělských plochách připravil srnčí zvěř o významné složky potravy, které měla v minulosti. Celé komplexy zemědělských ploch, kterými byly kdysi i v našich podmínkách lány brambor, kukuřice nebo „jen“ kvalitní louky zmizely. Srnčí zvěř byla rozptýlena rovnoměrně na těchto plochách a spásala zemědělské kultury zanedbatelmým způsobem. V současné době, kdy tyto zamědělské plochy podléhajíc dotacím jsou zarůstány nutričně téměř bezvýznamným travním porostem a uprostřed léta se pokosí nebo v horším případě zmulčují, nemá zvěř dostatek kvalitní píce, ale to ostatně ani chovný dobytek. Proto se srnčí stahuje k obydlím, kde díky drobným zemědělcům a chovatelům nachází pravidelně kosené louky se vším, co zvěř potřebuje. Jedná se o malé louky s porostem jetele, vojtěšky a dalšími nutričně velmi cennými travními porosty. Z toho důvodu se zdá, že zvěř je přemnožená. Ono tomu tak není. Jen se stahuje na výživnější místa.
Druhým a nezanedbatelným faktorem proč se zvěř stahuje k lidským obydlím, je predační tlak šelem. Jak lišky, které lovíme celoročně, tak další celoevropsky chráněni predátoři a v našich podmínkách zejména rys, vyhání srnčí zvěř k lidským sídlům, kde se cití bezpečněji než v horách. Tolik názor myslivců ke zdánlivému přemnožení zvěře.

Když už jsem u predátorů musím se zmínit o daleko nebezpečnějším nepřiteli zvěře v přírodě a to jsou psi a kočky. Jsou místa jako např. Kyčera, zadní Kobylská, ale i další oblasti, kde srnčí zvěř je soustavně pronásledována psy, jejichž majitelé nijakým způsobem neřeší volný pohyb svých psů. Každorečně zaznamenáváme až 10 kusů srnčí zvěře stržené právě potulujícími se psy. Obdobné je to i u koček ve vztahu k ptactvů hnízdícími na zemi nebo i na stromech o malých zajíčcích nemluvě.
Že to není planá řeč svědčí i opakované případy usmrcení zvířat v ZOO. Nejedná se o toulavé psy, Nebyli však dostatečně zajištěni proti svévolnému pohybu.

Závěr roku byl u myslivců ve znamení honů jak u nás tak i na pozvání v jiných mysliveckých spolcích, kde jsme se někteří aktivně účastnili.
Určítě nejzajímavější událostí v našem mysliveckém životě byla účast pana Dominika Haška - slavného Dominátora na našem honu dne 12.12.2015. K tomu několik vět v následujícím článku a několik fotografií.

Tak už si myslim, že bylo napsáno dost, další článek snad až za rok. Ten letošní si ve zdraví a pohodě užijte.

Ondřej Červený - předseda MS, Horní Bečva 11.1.2016Slavný Dominátor mezi myslivci.

V sobotu dne 12.12.2015 pořádal Myslivecký spolek Hubert Bečvy Horní Bečva hon na zajíce, no spíše procházku pro své členy a příznivce. Pozvání k honu přijal i světově známy hokejový brankář pan Dominik Hašek, který v minulých letech pro jiné důležitější zaneprázdnění přijet nemohl. Hon proběhl ve velmi přátelskám ovzduší, podařilo se ulovit jednoho zajíce do tomboly a tak i poslední leč byla na velmi dobré úrovni. Králem honu se stal host Roman Fiurášek.

Dominik, který je již několik let myslivcem a vlastní krásného loveckého psa, jak sám uvedl, velmi rád přijal pozvání a zavítal na Valašsko, rád se prošel krásnou krajinou, setkal se s příjemnými lidmi a strávil s námi vydařený den. Večer na poslední leči velmi hezky zhodnotil své příjemné zažitky z celého dne a nových přátelství a přislíbil, že pokud mu to příště vyjde velmi rád přijede znovu.
Tak se těšíme.

Ondřej Červený

KONTAKTNÍ ADRESA:

Myslivecký spolek Hubert Bečvy
Ondřej Červený
.
756 57 Horní Bečva
Česko (CZ)
tel: (+420) 604 839 444

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 358 org. 150, 11.01.2016 v 22:13 hodin
Copyright 1998-2021 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®